پرش لینک ها

روند درمانی مراجعین

مراحل و روند درمان در مرکز فیزیوتراپی اکسین 

“مرحله اول”

وقتی به کلینیک مراجعه میکنید در صورت به همراه داشتن نسخه پزشک حتما توسط فیزیوتراپیست های مجموعه معاینه میشن تا از نگاه ما هم به درمان مطلع بشین!

شروع درمان با نظر همزمان فیزیوتراپیست و نسخه  پزشک معالج شروع خواهد شد.

در صورت نیاز به MRI و عکس های رادیولوژی یا موارد دیگر تیم فیزیوتراپی اکسین شما رو مطلع خواهند کرد.

در این مرحله توسط فرمی که در اختیار بیمار قرار می گیرد، علت مراجعه،تاریخچه آسیب دیدگی،سابقه بیماری و درمانهای قبلی به طور کامل سوال میشود تا بهترین راه برای درمان شما پیدا کنیم

“مرحله دوم”

ارزیابی و معاینه توسط تراپیست های مرکز

متخصص فیزیوتراپیست مرکز اکسین با معاینه و ارزیابی دقیق و توجه به اطلاعات بدست آمده از

وضعیت فعلی بیمار، تاریخچه بیماری، تشخیص پزشک معالج، بررسی MRI و عکس رادیو لوژی و انجام تست های درمانی مربوطه، شناسایی ریسک فاکتور ها و نقایص, برنامه درمانی ویژه ای را طراحی می کند .

این ارزیابی مجدد که جز پروتکل های درمان می باشد در جلسات میانی طول درمان هم انجام می شود تا پیشرفت و یا ضعف درمان مشخص شده و در صورت نیاز تغییر برنامه ی درمانی انجام گیرد.

بعد از مرحله معاینه و ارزیابی بیمار در جلسه اول و با توجه به نوع آسیب و پروسه درمان و تکنیک های درمانی مربوطه هزینه های درمان به اطلاع بیمار رسانده می شود.

“مرحله سوم”

مرحله تشکیل پرونده درمانی بیماران که شامل :

  • فرم ویژه ارزیابی بیمار , علت مراجعه , تاریخچه بیماری و..
  • فرم معاینه بیمار و نظر تیم درمان که توسط متخصصین مرکز اکسین انجام می شود.
  • برنامه جامع و کامل درمانی از نحوه اجرا و تکنیک های لازم و مراقبتها جهت درمان موثر درپروسه درمان و اطلاعات پزشکی و دارویی هر شخص که توسط هر یک از درمانگران مجرب مرکز میتواند اجرا شود.

در اختیار گذاشتن پکیج  بهداشتی به بیمار که با توجه به نوع درمان شامل : پد بهداشتی، رو بالشتی، رو تختی شخصی، کاور کفش و.. می باشد.

“مرحله چهارم”

انجام و طی کردن پروسه ی درمان طبق برنامه درمانی  الکتروتراپی ( ۲۰ % ) درمان دستی ( ۴۰ % ) ورزش درمانی ( ۴۰ % )   با توجه به فرم معاینه و برنامه ی جامع و کامل درمانی بیمار

علاوه بر ارزیابی مجدد در طول پروسه ی درمان، در آخرین جلسه پروسه ی درمانی هم ، با استناد به گزارشات و بررسی نتیجه روند بهبود بیمار و با استفاده از تست ها و تکنیک های لازم و مشاوره و تصمیم گیری تیم درمان برای بازگشت بیمار به زندگی و عملکرد  طبیعی و یا ورزش حرفه ای خود اقدامات لازم انجام می گیرد.

“مطلب آخر”


مراجعین محترم در تمام پروسه مراحل درمان خود چه در مرکز و چه در خارج آن می توانند هرگونه سوال و مشکلی که داشته باشند از درمانگر خود بپرسند و یا با مرکز ارتباط داشته باشند .

خوب شدن حق شماست .

مشاهده
کشیدن