پرش لینک ها

فرهنگ سازمانی اکسین

Organizational

فرهنگ سازمانی مرکز تخصصی فیزیوتراپی اکسین

” اکسین” برندی خوشنام در ارائه خدمات متنوع و متمایز درمانی و ورزشی است. تلاش هرروزه تیم حرفه ای و آموزش دیده ما خلق خاطراتی خوب و ایجاد رابطه ای پایدار با مراجعه کنندگان و همکاران می باشد. اساس کار ما بر پایه احترام، کار گروهی و مراقبت بوده و معتقدیم پایبندی به این اصول رمز موفقیت ماست.

 

و اینکه “ما یک خانواده هستیم”.

“منشور اخلاقی و ارزش های بنیادین” 

  • رعایت اخلاق و ارزش های حرفه ای در سطح ملی و بین المللی
  • وفاق عمومی و توجه عمیق به ارتباطات انسانی، تعهد و تخصص گرایی ، شایسته سالاری و جانشین پروری با رویکرد آموزش و توسعه مستمر
  • یکدلی و مسئولیت پذیری در قبال مراجعه کنندگان ، کارکنان ، سهامداران و دیگر ذینفعان
  • اجابت و برآوردن نیازهای کلیه مراجعین در چارچوب معیارهای تخصصی
  • طراوت و شادابی در کار و ارتباطات کاری و انسانی در کلینیک
  • خلاقیت ، نوآوری و به کارگیی روش های نوین درکار
دریافت فایل کدهای رفتاری پرسنل اکسین
مشاهده
کشیدن