پرش لینک ها

آرزوهايى كه خاطره شدند

سلامتى دوباره براى خيلى ها كه اكسين را انتخاب كردند آرزو بود، اينكه دوباره بدون درد به ورزش حرفه اى برگردند، اينكه بدون مسكن روز را به شب برسونن، اينكه عصا را براى هميشه كنار بزارن، اينكه مجبور نشن ريسك جراحى را متحمل بشن و خيلى آرزوهاى ديگه،اما امروز خيلى از اين آرزوها خاطره شده، ما در اكسين كلى تلاش كرديم تا اين آرزوها به حقيقت تبديل بشه و به خودمون افتخار ميكنيم كه تونستيم اين آرزوها را براى خيلى از شماها به خاطره هايى تبديل كنيم كه فقط يادش مونده نه دردش

خانم سپيده صابرى

“دكترا تشخيص جراحى داده بودند، چهار دست و پا راه مى رفتم اما اكسين تشخيصش متفاوت بود باورم نميشد كه بتونم دوباره به زندگى عادى برگردم.”

رضا حاصلى

“مديون اكسين هستم، آرزوم بود بتونم بدون درد بشينم و راه برم، باورم نميشه كه فقط با فيزيوتراپى و ورزش ها مشكلم كاملا حل شد. “

مادر زهرا كريمى

“خييييلى خيلى از اكسين ممنونم، براى اسكوليوز دخترم مراجعه كردم تو همين دو ماه ١٥ درجه از اسكوليوزش كم شده، خدا بهتون عمر با عزت بده. “

مشاهده
کشیدن